податки

https://rada.info/upload/users_files/23117451/d82ea73ed77daf623cefbcba5d3edc3a.doc

                                                                                                

 https://rada.info/upload/users_files/23117451/76903743d363bdec86d9759b04c24f3f.doc

                                                                                                   Додаток 2

                                                                                                 рішення  сільської ради 

                                                                                                 15.06.2018   р. № У11/39-233

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію  з 01 січня  2019 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1

Їнваліди першої і другої групи

100

2

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100

3

Пенсіонери (за віком);

100

4

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

100

5

 Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

100

6

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

100

7

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

 

 

100

 

Секретар сільської ради                                  Т.М.Ростягай 


У К Р А Ї Н А
СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


     Р І Ш Е Н Н Я

     15.06.   2018                                                                                   № VІІ/ 39-233
с.Степне
Про встановлення ставок та пільг із сплати 
земельного податку на  2019  рік

      Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Установити на території  Степнянської сільської ради  ради:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Секретарю сільської ради (Ростягай Т.М.) оприлюднити  дане рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3.Рішення від 20.12.2017   № У11/32-192                                                                             «Про встановлення місцевих податків на території Степнянської сільської ради та затвердження Положень про місцеві податки» визнати таким, що втратило  чинність.
4.Рішення набирає чинності  з 01.01.2019 року.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та навколишнього середовища (Щетина І.І.).

Сільський голова                                               Н.В.Момот 


 


У К Р А Ї Н А
СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


 Р І Ш Е Н Н Я

  15.06.2018                                                                                                   № VІІ/ 39-234
с.Степне
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
 на території сільської ради на 2019  рік

    Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  сільська рада 

ВИРІШИЛА:
1. Установити на території  Степнянської сільської ради:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з  додатком 2.
2.Секретарю сільської ради (Ростягай Т.М.) оприлюднити  дане рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
3.Рішення від 20.12.2017 року VI1/32-193   «Про встановлення місцевих податків на території Степнянської сільської ради та затвердження Положень про місцеві податки» визнати таким, що втратило  чинність.
4.Рішення набирає чинності  з 01.01.2019 року.
5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та навколишнього середовища (Щетина І.І.).

Сільський голова                                               Н.В.Момот

 


У К Р А Ї Н А
СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


      Р І Ш Е Н Н Я

   15.06.2018                                                                                № VІІ/ 39-232
с.Степне

Про встановлення місцевих податків на території Степнянської сільської ради  та затвердження Положень про місцеві податки  на 2019 рік


 
    Керуючись статтею 10,12  Податкового кодексу України, статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території Степнянської сільської ради місцеві податки :
1.1.Податок на майно:
1.1.1. Земельний податок;
1.1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
1.1.3. Транспортний податок.
1.2. Єдиний податок 
1.3. Акцизний податок
2. Затвердити Положення про місцеві податки:
2.1.Положення про єдиний податок ( додаток 1);
2.2. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки( додаток 2);
2.3.Положення  про плату на землю ( додаток 3);
2.4.Положення про акцизний податок ( додаток 4);
2.5. Положення про транспортний податок ( додаток 5).
3. Секретарю сільської ради (Ростягай Т.М.) в 10-денний термін  з дня оприлюднення направити копію даного рішення до Волноваської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Донецькій області.
4.Це рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.
5.Рішення сільської ради  від  20,12,2017 « Про встановлення місцевих місцевих податків на території Степнянської сільської ради  та затвердження Положень про місцеві податки " ,від 10.01.2017 № У11/18-105
Про внесення змін до  рішення сільської  ради від 27.01.2015  № 6/62-240 "Про встановлення місцевих податків на території Степнянської сільської ради  та затвердження Положень про місцеві податки " вважати такими, що втратили чинність .
6. Контроль за виконанням  даного  рішення покласти на комісію з питань планування, бюджету, фінансів та комунальної власності.(Cкок В.М.)

Сільський голова                                   Н.В.Момот

Додаток № 1
до рішення сільської ради
від  15.06.218               № УІІ/ 39=232


Положення
про єдиний податок

1. Платники податку
1.1. Платниками єдиного податку є  особи, вказані у пункті 291.4 статті 294 Податкового кодексу України, за винятком суб’єктів підприємницької діяльності, визначених у пункті 291.5 та пункті 291.51 статті 291 Податкового кодексу України.        
2. Об’єкт оподаткування, база оподаткування
2.1. Об’єктом оподаткування є доходи платника єдиного податку першої - третьої групи, отримані ним від провадження підприємницької діяльності. Порядок визначення доходів та їх склад встановлюються згідно статті 292 Податкового кодексу України.
2.2. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи визначається відповідно до статті 2921 Податкового кодексу України.
3. Ставки збору
3.1. Ставки єдиного податку для платників першої групи встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).
3.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються Степнянською сільською радою для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць для першої та другої груп платників єдиного податку згідно Додатку до цього Положення.
3.3. Відсоткова ставка єдиного податку для третьої-четвертої груп встановлюється відповідно до статті 293 Податкового кодексу України.
3.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої-третьої групи (фізичні особи-підприємці)  у розмірі 15 відсотків у випадках, передбачених пунктом 293.4 статті 293 Податкового кодексу України.
3.5. Ставки єдиного податку для платників третьої групи (юридичні особи) встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 статті 293 Податкового кодексу України у випадках, передбачених пунктом 293.5 статті 293 Податкового кодексу України.
3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.
3.7. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 Податкового кодексу України для відповідної групи таких платників єдиного податку.
3.8. Ставки єдиного податку, встановлені пунктами 3.3.-3.5. цього Положення, застосовуються з урахуванням особливостей, передбачених пунктом 293.8 статті 293 та пунктом 293.9 статті 293 Податкового кодексу України.
4. Податковий період, порядок обчислення єдиного податку, 
строк  та порядок його  сплати.
4.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку  першої групи, другої та четвертої є календарний рік.
Податковим ( звітним) періодом для платників єдиного податку третьої груп є календарний квартал.
4.2. Початок та закінчення податкового (звітного) періоду визначається у статті 294 Податкового кодексу України.
4.3. Порядок обчислення єдиного податку, строки та порядок його сплати здійснюється відповідно до статті 295 Податкового кодексу України.
5. Ведення обліку, строк та подання звітності про обчислення і 
сплату єдиного податку
    5.1. Ведення обліку, строки та складення звітності платниками єдиного податку здійснюється відповідно до статті 296 Податкового кодексу України.
6. Відповідальність за сплату єдиного податку
6.1. Платники єдиного податку  несуть відповідальність за повноту та своєчасність сплати до міського бюджету єдиного податку, своєчасність подання податкових декларацій. 
7. Контроль за сплатою  податку
7.1. Контроль за правильністю обчислення  єдиного податку, повнотою та своєчасністю його сплати до міського бюджету здійснюється органами державної податкової служби у Волноваському районі Донецької області. 
8. Прикінцеві положення
8.1. У випадку внесення відповідних змін до Податкового кодексу України або інших нормативно-правових актів України  дане Положення застосовується у межах, які не суперечать цим законам. У таких випадках застосовуються норми права, що прийняті цими законами.

Секретар сільської ради                                    Т.М.Ростягай
 

Додаток
до Положення про єдиний податок,
затвердженого рішенням сільської  ради від 15.06.2018
 № 7/ 39-232

                                                         Додаток
до Положення про єдиний податок

№ п/п    КОД     Назва видів економічної діяльності
(після  01.01.2012)    Ставка єдиного податку для 1 групи платників податку, у відсотках до розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб    Ставка єдиного податку для 2 групи платників податку, у відсотках
до розміру мінімальної заробітної плати
1    01.1    Вирощування однорічних і дворічних культур    10    15
2    01.13
    Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
    10    15
3    01.2
    Вирощування багаторічних культур
    6    15
4    01.3    Відтворення рослин    10    15
5    01.4    Тваринництво        15
    01.47    Розведення свійської птиці        15
    01.49    Розведення інших тварин        15
6    01.5    Змішане сільське господарство    10    15
7    01.6    Допоміжна діяльність у сільському господарстві та після урожайна діяльність    5    10
    01.61    Допоміжна діяльність у рослинництві    5    10
    01.62    Допоміжна діяльність у тваринництві        10
    01.64    Оброблення насіння для відтворення    10    15
8    01.7    Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними послуг        10
9    02    Лісове господарство та лісозаготівлі    10    15
10    03    Рибне господарство        15
11    10    Виробництво харчових продуктів        10
12    11.07    Виробництво безалкогольних напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки        10
13    13    Текстильне виробництво    10    10
14    14    Виробництво одягу    10    15
15    15    Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів    10    15
    15.2    Виробництво взуття    10    15
16    16    Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломи та рослинних матеріалів для плетіння    5    10
17    17    Виробництво паперу та паперових виробів        15
18    18
    Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації
        15
19    20    Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції        10
    20.15    Виробництво добрив і азотних сполук        15
20    22    Виробництво гумових і пластмасових виробів        18
21    23    Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції        18
22    25    Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування    10    15
    25.12    Виробництво металевих дверей і вікон        15
    25.62    Механічне оброблення металевих виробів        15
    25.72    Виробництво замків і дверних петель        10
    25.73    Виробництво інструментів        10
23    26    Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції        15
24    27    Виробництво електричного устаткування        15
25    28    Виробництво машин і устаткування, н.в.і.у        15
    28.3    Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства        10
    28.9
    Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення
    5    10
26    29    Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів        15
27    30    Виробництво інших транспортних засобів        15
28    31    Виробництво меблів    10    15
29    32    Виробництво іншої продукції    10    10
30    33    Ремонт і монтаж машин і устаткування    10    15
31    36    Забір, очищення та постачання води        15
32    38    Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів        15
33    39    Інша діяльність щодо поводження з відходами        10
34    41    Будівництво будівель        15
35    42    Будівництво споруд        15
36    45    Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт        20
    45.4    Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів    10    18
37    46    Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами        18
38    47    Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами    8    15
    47.6    Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах    10              15
    47.8    Роздрібна торгівля з лотків і на ринках    5    10
39    49    Наземний і трубопровідний транспорт        18
    49.3    Інший пасажирський наземний транспорт        
    49.32    Надання послуг таксі        15
40    52    Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту        15
41    55    Тимчасове розміщування        15
42    56    Діяльність із забезпечення стравами та напоями        15
43    58    Видавнича діяльність        10
44    59    Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів        15
45    61    Телекомунікації (електрозв’язок)    10    15
46    62    Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність        15
47    63    Надання інформаційних послуг        10
48    65    Страхування, перестрахування та недержавне пенсійне забезпечення, крім обов’язкового соціального страхування        10
49    66    Допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування        15
50    68    Операції з нерухомим майном        20
51    69.1    Діяльність у сфері права         15
52    70.2    Консультування з питань керування        15
53    71    Діяльність у сферах  архітектури  та інжинірингу; технічні випробування та дослідження        15
54    72    Наукові дослідження та розробки        10
55    73    Рекламна діяльність та дослідження кон’юнктури ринку        15
56    74    Інша професійна, наукова та технічна діяльність    10    15
    74.3    Надання послуг перекладу        10
57    75    Ветеринарна діяльність        10
58    77    Оренда, прокат і лізинг        15
    77.2.    Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку    5    10
    77.4    Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами        10
59    78    Діяльність із працевлаштування        15
60    79    Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов’язана з цим діяльність        15
61    80    Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань        20
62    81    Обслуговування будинків і територій        15
    81.2    Діяльність із прибирання    5    10
63    82    Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги        15
    82.92    Пакування        10
64    84    Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування        15
65    85    Освіта         10
66    86    Охорона здоров’я        10
67    88.9    Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання        10
67    90    Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг        15
68    91    Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури        10
69    93    Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг        10
    93.1    Діяльність у сфері спорту        10
70    94    Діяльність громадських організацій        10
71    95    Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку    10    15
    95.23    Ремонт взуття та шкіряних виробів    5    10
    95.25    Ремонт годинників та ювелірних виробів    5    10
72    96    Надання інших індивідуальних послуг    10    15
    96.01    Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів    5    10
    96.02    Надання послуг перукарнями та салонами краси    10    15
    96.03    Організування поховань і надання суміжних послуг     5    10
    96.04    Діяльність із забезпечення фізичного комфорту        10
    96.09    Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у    10    15
        Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням    10    15
        Послуги з ремонту взуття    5    10
        Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням    5    10
        Виготовлення швейних виробів із шкіри за індивідуальним замовленням    5    15
        Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням    10    15
        Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням    5    10
        Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням    10    10
        Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням    10    15
    
    Додаткові послуги  до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням    10    15
        Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів    5    10
    
    Виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням    5    10

        Послуги з ремонту трикотажних виробів    5    10
    
    Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням    10    15
        Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів    5    10
    
    Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням    10    10
        Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів    5    18
        Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням    10    15
        Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів    10    18
    
    Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням    10    15
    
    Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням    10    15
    
    Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури    5    15
        Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших  побутових приладів    10    15
        Послуги з ремонту годинників    5    10
        Послуги з ремонту велосипедів    5    10
    
    Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів    5    5
        Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням    10    5
    
    Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів    5    10
        Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням    10    18
        Послуги з ремонту ювелірних виробів    10    18
        Прокат речей особистого користування та побутових товарів    5    10
        Послуги з виконання фоторобіт    10    15
        Послуги з оброблення плівок    10    15
        Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів    5    10
    
    Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів    5    10
        Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням    10    15
        Послуги перукарень    5    10
        Ритуальні послуги    10    15
        Послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством    10    15
    
    Послуги домашньої прислуги    5    10
        Послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням    5    10
73    97    Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги    5    10
74    98    Діяльність домашніх господарств як виробників товарів та послуг для власного споживання    5    10
75    99    Діяльність екстериторіальних організацій і органів        15
Примітка: якщо ставка єдиного податку пропонується для розділу (групи, класу), то це означає, що дана ставка дійсна для всіх підкласів, що відносяться до вказаного розділу (групи,класу).

Секретар сільської  ради                                   Т.М. Ростягай
 

Додаток № 2
до рішення сільської ради
від _______ № УІІ/ _____ 

Положення
про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Податкового кодексу України та визначає порядок обчислення і сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Степнянської сільської ради .
2. Платники податку 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.
 3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка. 
3.2. Не є об'єктом оподаткування об’єкти, визначені у підпункті 266.2.2.пункту 266.2. статті 266 Податкового кодексу України. 
4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є загальна  площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток. 
4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється відповідно до підпункту 266.3.2. пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу.
4.3.  База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється відповідно до підпункту 266.3.3. пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України.
5. Пільги із сплати податку

5.1.  База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:
а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;
б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;
в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири /квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.
Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).
5.3. Від сплати  податку, що сплачується на території Степнянської сільської ради  з об’єктів нежитлової нерухомості,  звільняються  об’єкти , що визначені відповідним рішенням сільської ради.

6. Ставки податку
Ставки податку встановлені рішенням сільської ради  від 15.06.218р. № У11/39=234 « Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради на 2019 рік» 


7. Податковий період

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

8. Порядок обчислення суми податку

8.1. Обчислення суми податку здійснюється відповідно до пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України.

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1.Обчислення суми податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком здійснюється відповідно до пункту 266.8 статті 266 Податкового кодексу України. 

10. Порядок сплати податку

10.1. Податок сплати податку здійснюється відповідно до пункту 266.9. статті 266 Податкового кодексу України. 

11. Строки сплати податку

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується відповідно до пункту 266.10 статті 266 Податкового кодексу України. 

12. Відповідальність за сплату податку

12.1. Фізичні особи, які є власниками об'єктів житлової та нежитлової нерухомості,а також їх часток,  несуть відповідальність за повноту та своєчасність сплати до сільського бюджету податку .
12.2. Юридичні особи, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості, а також її часток, несуть відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати до сільського бюджету податку, своєчасність подання податкової декларації до органу державної податкової служби.

13. Контроль за стягненням податку

13.1. Контроль за правильністю обчислення  податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, повнотою та своєчасністю його сплати до сільського бюджету здійснюється органами державної податкової інспекції у Волноваському районі Донецької області. 

14. Прикінцеві положення

14.1. У випадку внесення відповідних змін до Податкового кодексу України або інших нормативно-правових актів України  дане Положення застосовується у межах, які не суперечать цим законам. У таких випадках застосовуються норми права, що прийняті цими законами.

Секретар  сільської  ради                                        Т. М. Ростягай

Додаток № 3
до рішення сільської ради
від 15.06.2018 № УІІ/39-232

Положення
про плату за землю

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Податкового кодексу України та визначає порядок обчислення і сплати плати за землю на території Степнянської сільської ради. 
Плата за землю включає в себе земельний податок та орендну плату.

2. Платники земельного податку 

2.1. Платниками земельного податку є фізичні та юридичні особи,  які визначені у пункті статті 269 Податкового кодексу України. 
2.2. Платниками орендної плати є фізичні та юридичні особи, які визначені у статті 288 Податкового кодексу України.

3. Об’єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування земельним податком є:
3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;  
3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.
3.2.  Об’єктом оподаткування орендною платою є земельні ділянки, які надані в оренду. 
4. База оподаткування

4.1. Базою оподаткування визначена у статті 271 Податкового кодексу України.
5. Пільги із сплати земельного податку

5.1. Від сплати земельного податку фізичними особами звільняються особи, визначені пунктом  281.1 статті 281 Податкового кодексу України та рішенням сільської  ради .
5.2. Від сплати земельного податку юридичними особами звільняються особи,визначені пунктом  282.1 статті 282 Податкового кодексу України та рішенням сільської ради .
5.3.Не підлягають оподаткуванню земельним податком земельні ділянки , визначені пунктом 283.1 статті 283

6. Ставки земельного податку

Ставки земельного податку встановлені рішенням сільської ради  від 15.06.2018   № У11 /39-233   « Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку  на 2019 рік» 


7. Пільги щодо сплати податку для юридичнихосіб
7.1. Від сплати земельного податку  звільняються:
-  Дошкільний та загальноосвітній навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або сільського  бюджетів.
- Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.
-  інші заклади та установи, визначені пунктом 282.2 статті 282 Податкового кодексу України.
8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком
8.1. Не сплачуєтьсяподаток за:
- сільськогосподарськіугіддя зон радіоактивнозабрудненихтериторій, визначенихвідповідн о до закону такими, щозазналирадіоактивногозабрудненнявнаслідокЧорнобильськоїкатастрофи (зон відчуження, безумовного (обов'язкового) відселення, гарантованогодобровільноговідселення і посиленогорадіоекологічного контролю), і хімічнозабрудненихсільськогосподарськихугідь, на якізапровадженообмеженнящодоведеннясільськогогосподарства;
- землісільськогосподарськихугідь, щоперебувають у тимчасовійконсерваціїабо у стадіїсільськогосподарськогоосвоєння;
- землідорожньогогосподарстваавтомобільнихдорігзагальногокористування - земліпідпроїзноючастиною, узбіччям, земляним полотном, декоративнимозелененням, резервами, кюветами, мостами, штучнимиспорудами, тунелями, транспортнимирозв'язками, водопропускнимиспорудами, підпірнимистінками, шумовимиекранами, очиснимиспорудами і розташованими в межах смугвідведенняіншимидорожнімиспорудами та обладнанням, а такожземлі, щознаходяться за межами смугвідведення, якщо на них розміщеніспоруди, щозабезпечуютьфункціонуванняавтомобільнихдоріг;
-  земельні ділянки кладовищ;
-  земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Податковий період

9.1. Базовим податковим  (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.
9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

10. Порядок обчислення плати за землю

10.1. Обчислення плати за землю здійснюється відповідно до пункту статті 286 Податкового кодексу України.

11. Порядок сплати за землю

11.1. Податок сплати за землю здійснюється відповідно до Податкового кодексу України або до умов укладеного договору оренди земельної ділянки. 

12. Строки сплати плати за землю

12.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з плати за землю сплачується відповідно до статті 287 Податкового кодексу України. 

13. Орендна плата
13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.
Орган місцевого самоврядування, який укладає договори оренди землі, повинний  до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.
13.2. Платником орендної  плати є орендар земельної ділянки.
13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.
13.4. Розмір та умови внесення орендної  плати  встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем на підставі рішення сільської ради. 
13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:
- не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;
- не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.
13.6. Плата за суборенду земельних ділянок  не може перевищувати орендної плати.
12. Відповідальність по платі за землю

12.1. Фізичні особи, які є платниками плати за землю,  несуть відповідальність за повноту та своєчасність сплати до сільського бюджету сум плати за землю.
12.2. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які є платниками плати за землю, несуть відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати до міського бюджету сум плати за землю, своєчасність подання податкової декларації до органу державної податкової служби.
                   13. Контроль за сплатою  плати за землю

13.1. Контроль за правильністю обчислення  плати за землю, повнотою та своєчасністю його сплати до сільського бюджету здійснюється державною податковою інспекцією у Волноваському районі Донецької області. 

14. Прикінцеві положення

14.1. У випадку внесення відповідних змін до Податкового кодексу України або інших нормативно-правових актів України  дане Положення застосовується у межах, які не суперечать цим законам. У таких випадках застосовуються норми права, що прийняті цими законами.


Секретар сільської ради                                     Т.М. Ростягай

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *