Рішення Степнянської сільської ради від 21.12.2018

Рішення сесії VІІ/49-268 "Про сільський бюджет на 2019 рік".

У К Р А Ї Н А

СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО  РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                                 Р І Ш Е Н Н Я 

21.12.2018                                                                                   № УІІ/49-271

с.Степне

Про створення житлового фонду 

соціального призначення

З метою забезпечення реалізації державної політики з питань формування і утримання житлового фонду соціального призначення та забезпечення конституційного права соціально незахищених верств населення Степнянської сільської ради  на отримання житла, керуючись статтями 5, 9, 11, 20 Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», статтею 33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про житловий фонд соціального призначення», пунктом 30 частини першої статті 26, статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Створити житловий фонд соціального призначення  Степнянської сільської ради  (додаток 1).

2. Затвердити Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку, зняття з нього та надання соціального житлового фонду для осіб, які потребують соціального захисту (додаток 2).

3. Створити та затвердити склад уповноваженої оцінної комісії з визначення вартості майна громадян, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом

(додаток 3).

4. Затвердити Положення про оцінну комісію з визначення вартості майна громадян, які бажають стати на соціальний квартирний облік, перебувають на такому обліку та користуються соціальним житлом (додаток 4)

5. Створити та затвердити склад наглядової ради у сфері розподілу соціального житла (додаток 5).

 

6. Затвердити Положення про наглядову раду у сфері розподілу соціального житла (додаток 6).

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію  з питань  планування ,бюджету, фінансів та комунальної власності  ( Скок ).

 

 

Сільський  голова                                           Н.Момот

                                                                           

 

                                                                                Додаток 1

                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                рішення сільської  ради

                                                                                21.12.2018 № 7/49-271

                                                                              

Житловий фонд соціального призначення Степнянської сільської ради

№ п/п

Адреса будинку

№ будинку

Житлова площа будинку, м2

Загальна площа будинку, м2

Балансоутримувач

1

м. Волноваха

провулок. Ближній

6

130,9

250,0

Виконавчий комітет Степнянської сільської  ради

Секретар сільської  ради                            Т.Ростягай                                     

 

 

 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

27.02.2018                                                                                 № УІІ / 34-205

с.Степне

Про затвердження звіту про виконання

сільського бюджету за  2017 рік

 Згідно статті 80 Бюджетного кодексу України ,  керуючись , ст.26 п.23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” , сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за    2017 рік   за  доходами   в сумі  2721236,61  грн та видатками  в сумі 2705835,12  грн  (додається  додаток 1,2), а саме:

 

1.1.По загальному фонду сільського бюджету:

- за доходами в  сумі  2534489,93 грн ;

- за видатками в сумі 1869167,35  грн, у т.ч. міжбюджетні трансферти у сумі

   3600,00 грн.

 

1.2.По спеціальному фонду сільського бюджету:

- за доходами в  сумі  186746,68  грн;

- за  видатками в  сумі  836667,77 грн;

 

 

Сільський голова                                                   Н.В.Момот

 

 

У К Р А Ї Н А

СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.02.2018                                                                                   № УІІ/34-206

с.Степне

Про  внесення змін та доповнень до рішення

сільської ради від 20.12.2017 № У11 / 32 - 190

„Про сільський бюджет на 2018 рік .”

 

     

    Згідно ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення сільської ради від 20.12.2017№ У11/32- 190  „Про сільський бюджет на 2018 рік .” «1.Визначити на 2018 рік:

1.1. Доходи сільського бюджету у сумі  3129400,00 грн, в  тому числі доходи загального фонду – у сумі  3088100,00  грн та доходи спеціального фонду – e у сумі  41300,00 грн згідно з додатком № 1 цього рішення.

1.2. Видатки сільського бюджету у сумі  3304756,00 грн, у тому числі видатки загального фонду – у сумі  3186456,00 грн та видатки спеціального фонду  у сумі  118300,00  грн.»

1.2.Пункт 2 викласти у новій редакції:

«2.Затвердити бюджетні  призначення головному  розпоряднику коштів сільського бюджету на 2018 рік у сумі 3304756,00 грн., у тому числі по загальному фонду  3186456,00грн, та спеціальному фонду –  118300,00 грн  згідно з додатком № 2 цього рішення »

1.3. Пункт 3 викласти у новій редакції:

« 3. Установити:

3.1. Розмір оборотного залишку бюджетних коштів сільського бюджету в сумі 3000,00 грн .

3.2.Профіцит загального фонду сільського бюджету сумі 77000,00грн, напрямками використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку(  спеціального фонду) згідно з додатком № 3 цього рішення .

3.3.Дефіцит загального фонду  сільського бюджету у сумі 175356,00 грн., джерелом покриття якого визначити вільний залишок бюджетних коштів  загального фонду згідно з додатком № 3 цього рішення .

3.4.Дефіцит спеціального фонду  сільського бюджету у сумі 77000,00 грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку ( спеціального фонду) згідно з додатком № 3 цього рішення .

2. Направити вільні залишки коштів на 01.01.2018 року на видатки сільського бюджету у сумі 175356,00 грн, у тому числі видатки загального фонду – 143356,00 грн, бюджет розвитку (із загального до  спеціального фонду) - 32000,00 грн для реалізації програми соціально-економічного розвитку території та районної програми покращення матеріально- технічного забезпечення освітнього процесу навчально- виховних закладів Волноваського району на 2018 рік, видатків по апарату управління ,благоустрою  села.

Видатки загального фонду:

-ТКВКБМС 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів»-10000,00 грн, у тому числі  КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -10000,00 грн для придбання канцтоварів, картриджів ,захищених носіїв особистих ключів.

-ТКВКБМС 4082 «Інші з заходи в  галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 6000,00 грн для проведення свят( придбання  призів).

- ТКВКБМС 5011 « Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту», КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -27356,00 грн для придбання спортивного інвентарю;

 - ТКВКБМС 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» -100000,00 грн для реалізації  Районної програми покращення матеріально- технічного забезпечення освітнього процесу навчально- виховних закладів Волноваського району на 2018 рік ( для фінансування Степнянської ЗОШ).

3.Здійснити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 77000,00 грн для придбання  по ТКВКБМС 6030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і  предметів довгострокового користування» , тренажерів, воріт для цвинтаря та альтанки. 

4.У зв’язку  з необхідністю проведення витрат здійснити перерозподіл планових асигнувань по видатках:

-ТКВКБМС 1010 «Надання дошкільної  освіти »  з КЕКВ 2210 « Предмети, обладнання та інвентар» у сумі 2000,00 грн на КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» - 1000,00 грн для нарахування на заробітну плату та КЕКВ 2273 «Оплата  електроенергії» у  сумі 1000,00 грн для оплати електроенергії»;

 -ТКВКБМС 4060 «»Забезпечення діяльності палаців і будинків культури , клубів , центрів дозвілля та інших клубних закладів» з КЕКВ 2210 «Предмети, обладнання та інвентар» у сумі 1000,00 грн на КЕКВ 2273 «Оплата  електроенергії» для оплати електроенергії.

 

5.Додатки 2,3,5, викласти у новій редакції та додати додаток 6 (додаються).

 

Сільський голова                                     Н.В.Момот

 :

 

У К Р А Ї Н А

СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                                             Р І Ш Е Н Н Я 

 

27.02.2018                                                                                   № УІІ/34-207

с.Степне

Про внесення  змін до Програми соціального-економічного

розвитку території Степнянської сільської ради  на 2018 рік 

    Заслухавши  та  обговоривши  інформацію  сільського голови  щодо внесення змін до  Програми соціального-економічного розвитку території Степнянської сільської ради на 2018 рік , керуючись статтею 26  Закону  України «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Внести зміни  до Програми соціально-економічного  економічного розвитку

території Степнянської сільської ради  на 2018 рік  , а саме:

«3.2. Освіта

Основні завдання та заходи на 2018 рік

Виділити кошти на зміцнення матеріально- технічної  бази Степнянської загальноосвітньої  школи , а саме для  придбання :

  • Музичної апаратури та ноутбука  для проведення масових заходів;
  • Стільців ;
  • Газонокосарку;
  • Мультимедійної  обладнання.

3.4. Фізична культура і спорт

Сільською радою планується подальша підтримка спорту на селі. Прийняття участі сільської команди в спартакіаді Волноваського району.

Основні завдання та заходи на 2018 рік:

  • Встановлення  футбольного міні- поля  зі штучним покриттям та його благоустрій;
  • Придбання  для спортивної   зали села Степне  обладнання (гімнастичних лавок , волейбольної сітки та стойки, меблі для роздягалень) та  спортивного інвентарю.

Благоустрій

  • Встановлення  вуличних спортивних тренажерів для занять спортом на свіжому повітрі в селі Кропивницьке;
  • Придбання альтанки  для  дитячого  майданчика села Кропивницьке»

Сільський голова                                                 Н.В.Момот

                                              

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

21.03.2018                                                                                    № VІІ/ 35 - 208

с. Степне

Про затвердження робочого  проекту  « Детальный план территории  для строительства цеха  изготовления кормов расположенного по адресу: с.Степное улица  Мичурина,16-А  Волновахского района Донецкой области »

      Розглянувши  робочий проект «Детальный план территории  для строительства цеха  изготовления кормов расположенного по адресу: с.Степное улица  Мичурина,16-А  Волновахского района Донецкой области»      ( замовник ООО «Мариупольская птицефабрика»), виконаний КП «Волновахское районное хозрасчетное проектно- производственное архитектурно –планировочное бюро» ,  враховуючи позитивне рішення протоколу проведення громадських слухань від 16.03.2018 року , які проводилися з метою врахування  думки територіальної громади с. Степне , керуючись статтями  12,39 Земельного кодексу України , Закону України  «Про врегулювання містобудівної  діяльності», статтями  23,24 Закону України «Про планування та забудову території», ДСТУ-Н-Б Б.1.1-8-8:2009 постанова «Про зміст,склад, порядок розробки, погодження та затвердження детального плану території», статтею 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити робочий проект «Детальный план территории  для строительства цеха  изготовления кормов расположенного по адресу: с.Степное улица  Мичурина,16-А  Волновахского района Донецкой области».  ( замовник ООО «Мариупольская птицефабрика»).

2. Протягом 10 днів оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Степнянської сільської ради .

3.Дотримуватися вимог природоохоронного законодавства, забезпечити раціональне використання і охорону земель, використовувати земельну ділянку  за  цільовим призначенням .

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та навколишнього середовища (Щетина І.І.).

 

Сільський голова                                                Н.В.Момот

 

 

 

                                              

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

21.03.2018                                                                                    № VІІ/ 35 - 209

с. Степне

Про затвердження робочого  проекту  « Детальный план территории  для реконструкции птичника с пристрой кой яйцеклада  расположенного по адресу: с.Степное  Волновахского района Донецкой области »

     

       Розглянувши  робочий проект «Детальный план территории  для реконструкции птичника с пристрой кой яйцеклада  расположенного по адресу: с.Степное  Волновахского района Донецкой области»  ( замовник ООО «Мариупольская птицефабрика»), виконаний КП «Волновахское районное хозрасчетное проектно- производственное архитектурно –планировочное бюро» ,  враховуючи позитивне рішення протоколу проведення громадських слухань від 16.03.2018 року , які проводилися з метою врахування думки територіальної громади с. Степне , керуючись ст. 12,39 Земельного кодексу України , Закону України  «Про врегулювання містобудівної діяльності», ст.23,24 Закону України «Про планування та забудову території», ДСТУ-Н-Б Б.1.1-8-8:2009 постанова «Про зміст,склад, порядок розробки, погодження та затвердження детального плану території», ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити робочий проект «Детальный план территории  для реконструкции птичника с пристройкой яйцеклада  расположенного по адресу: с.Степное  Волновахского района Донецкой области».

 ( замовник ООО «Мариупольская птицефабрика»).

2. Протягом 10 днів оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Степнянської сільської ради .

3.Дотримуватися вимог природоохоронного законодавства, забезпечити раціональне використання і охорону земель, використовувати земельну ділянку  за  цільовим призначенням .

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та навколишнього середовища (Щетина І.І.).

Сільський голова                              Н.В.Момот                 

 

 

 

У К Р А Ї Н А

СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ

ДОНЕЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

21.03.2018                                                                                      № VІІ/35-210

с.Степне

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для будівництва індивідуальних

гаражів на території с.Степне Степнянської сільської ради

 

 

    Розглянувши заяву громадянки Касич Олександри Іванівни , реєстраційний номер облікової картки платника податків 2338014863, про  затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради,  на території с.Степне вул. Центральна в районі буд.18 Волноваського району Донецької області , розроблену ФОП Клименко О.О, загальною площею 0,0040 га , кадастровий номер 1421587900:01:000:0161, та передачу її безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів , на підставі Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ- 1403186912018 від  21.03.2018 р.,    керуючись  статтями 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України,   Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради на території с.Степне  вул.Центральна в районі буд.18 Волноваського району Донецької області ,  розроблену ФОП Клименко О.О , загальною площею 0,0040 га.

2.Передати безоплатно у власність Касич Олександрі Іванівні  земельну ділянку загальною площею 0,0040 га, кадастровий номер 1421587900:01:000:0161 для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради  у с.Степне  по вул.Центральна в районі будинку 18.

3.Касич Олександрі Іванівні провести державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку, вказану у пункті 2 цього рішення, та використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням нормативних  вимог та врахуванням меж ділянок  .

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища ( Щетина І.І.).

 

Сільський голова                                                      Н.В.Момот

 

 

 

                                                                            У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

21.03.2018                                                                                    № VІІ/ 35 - 211

с. Степне

Про заробітну  плату  секретаря

сільської ради та виконкому

 

      Керуючись  постановою Кабінету Міністрів України  від 09.03.2006  № 268 «Про упорядкування структури і умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ( зі змінами та доповненнями), ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", сільська рада

 

 В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити заробітну плату секретаря сільської ради та виконкому Ростягай Тамари Миколаївни,  яка складається з окладу, надбавки за ранг, збереженої в межах п’ятої  категорії 9  рангу  посадової особи місцевого самоврядування премії , надбавки за високі досягнення у праці  та 15  відсотків  надбавки за вислугу років до посадового окладу з врахуванням  надбавки  за ранг.

2.Виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної  заробітної плати  та матеріальну допомогу для вирішення  соціально- побутових  проблем у розмірі середньомісячної  заробітної плати  згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури і умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» ( зі змінами та доповненнями).

3.Щомісячно виплачувати премію у розмірі 50 %  посадового окладу згідно особистого вкладу в загальний результат роботи та  надбавку в розмірі 50 %  посадового окладу з врахуванням  надбавки  за ранг та   вислугу   років  за високі досягнення у праці  в межах затверджених видатків на оплату праці .

4.Рішення сільської ради  від 20.12.2017 № У11/32-188 «Про заробітну плату  секретаря  сільської ради та виконкому» вважати таким, що втратило чинність.

 

 Сільський голова                                                   Н.В.Момот                                                                            

 

 

                                              

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

21.03.2018                                                                                    № VІІ/ 35 - 212

с. Степне

Про внесення змін до штатного розпису

Степнянської сільської ради.

  

       Керуючись ст. 26 п.5 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до  штатного розпису  Степнянської сільської ради на 2018 рік , виклавши його в новій  редакції. (додаток 1)

2.Рішення сільської ради від 20.12.2017 №У11/32-185 «Про затвердження штатного розпису сільської ради» вважати таким, що втратило чинність.

 

 

Сільський голова                                     Н.В.Момот

 

                                                                                                                                Додаток

                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          рішення сільської ради                                              

                                                                                          21.03.2018 № УІІ/35- 212

                                                                                                                                           

 

                             Штатний розпис Степнянської сільської ради на  2018 рік

 

№п/п

Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних посад

Посадовий оклад (грн)

Фонд заробітної плати на місяць (грн)

1

Сільський голова

1

4300

4300

2

Секретар сільської ради та виконкому

1

4100

4100

 

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

 

 

 

3

Головний бухгалтер

1

3200

3200

4

Спеціаліст (бухгалтер)

1

2000

2000

5

Оператор комп’ютерного набору

1

2049

2049

5

касир

0,5

2118

1059

6

Спеціаліст (землевпорядник)

1

2000

2000

7

Прибиральниця службових приміщень

0,5

2156

1078

 

Усього за посадовими окладами

7

21923

19786

 

Секретар сільської ради                                         Т.М.Ростягай

 

                                               

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

21.03.2018                                                                                    № VІІ/ 35 - 213

с. Степне

Про затвердження Заходів  щодо реалізації

Програми    розвитку  земельних відносин і

охорони земель Степнянської  сільської ради у  2018 році

 

 

        Керуючись  ст.26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Заходи щодо реалізації Програми    розвитку  земельних відносин і  охорони земель Степнянської  сільської ради у  2018 році згідно додатку.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища ( Щетина І.І.).

 

Сільський голова                                                      Н.В.Момот

 

                                               

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

05.04.2018                                                                                    № VІІ/ 36 - 214

с. Степне

Про  внесення змін та доповнень до рішення

сільської ради від 20.12.2017 № У11 / 32 - 190

„Про сільський бюджет на 2018 рік .”

 

     

    Згідно ст.78 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Внести наступні зміни та доповнення до рішення сільської ради від 20.12.2017№ У11/32- 190  „Про сільський бюджет на 2018 рік .”  в редакції рішення сільської ради від 27.02.2018 № У11 -34-206 «Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2017 № У11 / 32 – 190 „Про сільський бюджет на 2018 рік .”

1.1.У зв’язку з необхідністю проведення витрат  здійснити перерозподіл  планових асигнувань по видатках:

- з ТКВКБМС 6030 « Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 2200 грн.

- на КТКВКБМС 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» у сумі 2200 грн  для виконання   топографічної зйомки земельної ділянки для розташування футбольного поля у селі Степне.

 

2.Додатки 2, 5  викласти у новій редакції .

Сільський голова                                     Н.В.Момот

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до  рішення сільської ради  від 05.04.2018  року № УII/ 36- 214 «Про  внесення змін та доповнень до рішення сільської ради

від 20.12.2017 № У11 / 32 – 190 „Про сільський бюджет на 2018 рік .”

 

 Внесені  наступні зміни та доповнення до рішення сільської ради від 20.12.2017№ У11/32- 190  „Про сільський бюджет на 2018 рік .”  в редакції рішення сільської ради від 27.02.2018 № У11 -34-206 «Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 20.12.2017 № У11 / 32 – 190 „Про сільський бюджет на 2018 рік .”

   У зв’язку з необхідністю проведення витрат  здійснено  перерозподіл  планових асигнувань по видатках:

- з ТКВКБМС 6030 « Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 2200 грн.

- на КТКВКБМС 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» у сумі 2200 грн  для виконання   топографічної зйомки земельної ділянки для розташування футбольного поля у селі Степне.

 

 Додатки 2, 5  викладені  у новій редакції .

Головний  бухгалтер                                     Скок В.М.

 

                                               

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

05.04.2018                                                                                    № VІІ/ 36 - 215

с. Степне

Про надання земельних ділянок в оренду для

городництва із земель резерву розвитку

населеного пункту с. Степне

         Розглянувши заяви жителів с. Степне та с. Кропивницьке про надання земельних ділянок в оренду для городництва керуючись ст.12 Розділом Х п.12 Перехідних положень Земельного кодексу України, ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні ” , сільська рада

 В И Р І Ш И Л А :

1Надати жителям с. Степне та с. Кропивницьке, в оренду терміном на один рік земельні ділянки загальною площею 4,13 га ріллі для горо,дництва із земель резерву розвитку населеного пункту с. Степне (згідно додатку).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища.

Сільський голова                                                     Н.В.Момот

 

                                                                                     Додаток

                                                                                     рішення сільської ради

                                                                                     05.04.2018  № VІІ/ 36-215

 

                                                    СПИСОК

 землевласників, яким надані ділянки в оренду  на один рік  на території Степнянської сільської ради Волноваського району Донецької області

№ п/п

Прізвище Ім’я по Батькові

Ідентифіка-ційний №

Адреса місця проживання

Площа

ділянки га

1

Багатюк Сергій Іванович

2303813178

вул. Садова, 35

0,15

2

Касич Олександра Іванівна

2338014864

вул.Центральна,17/11

0,02

3

Лагутіна Олександра Григорівна

1598814942

вул.Центральна,17/11

0,04

4

Скок Олександр Вікторович

2325011510

вул.Миру, 29/3

0,04

5

Завадський Віктор Іванович

1903112511

Вул.Мічуріна,

0,06

6

Родзіна Ганна Василівна

1773013248

вул.Центральна,16/2

0,10

7

Шевцова Інна Валентинівна

2662509480

вул.Центральна,17/

0,03

8

Кунц Світлана Вікторівна

2813213462

вул.Центральна,17/

0,02

9

Гомерський Олександр  Олександрович

3127806515

вул.Миру, 29/2

0,03

10

Сологуб Валентина Олександрівна

2455810483

вул.Миру, 16/2

0,25

11

Анікєєнко Галина Василівна

1997322168

вул.Мічуріна, 8

0,20

12

Завадський Іван Вікторович

2798816031

вул.Миру,1

0,07

13

Гончаренко Володимир Григорович

2465300470

вул.Сонячна, 23

0,20

14

Клименко Наталя Вікторівна

3101204425

вул.Каштанова, 18/2

0,50

15

Клименко Світлана Юліївна

2428818224

вул.Каштанова, 18/2

0,50

16

Веприк Іван Іванович

3129007616

вул.Зелена, 11

0,50

17

Бобрулько Валерій Анатолійович

2209917336

вул.Каштанова, 10/2

0,40

18

Бобрулько Андрій Валерійович

2999106834

вул.Каштанова, 10/2

0,40

19

Сєришев Володимир Вікторович

2283619393

вул.Садова, 28/2

0,20

20

Шаповалов Ігор Анатолійович

2510409618

вул.Миру, 29/1

0,06

21

Собчук Олег Пилипович

2378710453

вул.Центральна,

17/2

0,02

22

Омельяненко Олександр Миколайович

2139012998

вул.Миру, 29/7

0,05

23

Васильєва Світлана Анатоліївна

2049915187

вул.Миру, 29/5

0,02

24

Ісаков Микола Олексійович

2115611539

вул.Лісна,10

0,25

25

Огульчанський В’ячеслав Іванович

2662108738

вул.Центральна,

17/6

0,02

 

ВСЬОГО

 

 

4,13

 

 

Секретар сільської  ради                                                    Т.М.Ростягай

 

                                              

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.04.2018                                                                                      № VІІ/36-216

с.Степне

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки   у власність для будівництва

індивідуальних гаражів на території с.Степне Степнянської сільської ради

                   Розглянувши заяву громадянки  Кейдун Наталії  Іванівни , реєстраційний номер облікової картки платника податків 2814405345, про  затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради у  с. Степне  Волноваського району Донецької області ,розроблену  ДП «Центр державного земельного кадастру», загальною площею 0,0040 га , кадастровий номер 1421587900:01:000:0160, та передачу її безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів , на підставі Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ- 1403153382018  від  02.03.2018 р.,    керуючись  статтями 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України,   Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради на території с.Степне   Волноваського району Донецької області ,  розроблену ДП «Центр державного земельного кадастру» , загальною площею 0,0040 га.

2.Передати безоплатно у власність Кейдун Наталії  Іванівні  земельну ділянку загальною площею 0,0040 га, кадастровий номер 1421587900:01:000:0160 для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради  у с.Степне Волноваського району Донецької області.

3.Кейдун Наталії  Іванівні провести державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку, вказану у пункті 2 цього рішення, та використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням нормативних  вимог та врахуванням меж ділянок  .

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища ( Щетина І.І.).

 

Сільський голова                                                      Н.В.Момот

 

 

                                              

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.04.2018                                                                                      № VІІ/36-217

с.Степне

Про затвердження розпоряджень

сільського голови та договорів

 Керуючись ст.26 п.23 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити розпорядження сільського голови, видані у міжсесійний період згідно додатку  № 1

2.Затвердити договори, укладені сільським головою від імені сільської ради з питань, які віднесені до її компетенції згідно з додатком  № 

Сільський голова                                                  Н.В.Момот

 

                                                                                      Додаток № 1

                                                                                      Затверджено:

                                                                                      рішення сільської ради

                                                                                      05.04.2018 № УII/ 36 -217

 

 

                                                П Е Р Е Л І К

    розпоряджень сільського голови про списання матеріальних цінностей  

          та переміщення коштів, виданих у міжсесійний період

 

 

1.Розпорядження сільського голови від  30. 01 .2018 №  5 „ Про списання

   матеріальних цінностей у бюджетних установах ”.

2.Розпорядження сільського голови від  28.02 .2018 №  8 „ Про списання

   матеріальних цінностей у бюджетних установах ”.

3.Розпорядження сільського голови від  30.03 .2018 №  11„ Про списання

   матеріальних цінностей у бюджетних установах ”.

 

 

 

Секретар сільської ради                                    Т.М.Ростягай

 

 

                                                                                      Додаток № 2

                                                                                      Затверджено:

                                                                                      рішення сільської ради

                                                                                      05.04.2018 № УII/ 36 -217

 

                                                 ПЕРЕЛІК

договорів , які укладені сільським головою від імені сільської ради з  питань, які віднесені до її компетентності.

 

1.Договір від 03.01.2018 № 40  УДКСУ у Волноваському районі – розрахунково-касове обслуговування.

2.Додаткова угода від 18.01.2018  до договору № 193 від 28.02.2013 ПАТ                 „ДТЕК Донецькобленерго»  -   постачання електричної   енергії.

3.Договір від 19.01.2018 № 286 КП «Профдезінфекція» - проведення дератизації.

4.Договір від 19.01.2018 № 1 ПП «Демидова» - придбання продуктів харчування.

5.Договір від 19.01.2018 № 10340 ТОВ «ДІПТ» - надання телекомунікаційних послуг.

6.Договір від 22.01.2018 № 6  ТОВ «Маріупольська п/ф» - придбання продуктів харчування.

7.Договір від 26.01.2018 № 1 ОСН –сільський комітет «Джерело»  - надання послуг з холодної води і водовідведення.

8.Договір від 26.01.2018 № 2 ПАТ «Укртелеком» - надання телекомунікаційних послуг.

9.Договір від 26.01.2018 № 5 ТОВ «Маріупольська п/ф» - оренда приміщення.    

10.Договір від 26.01.2018 №  3 ФОП Новікова – придбання канцтоварів.

11.Додаткова угода від 01.02.2018  до договору № 193 від 28.02.2013 ПАТ                 „ДТЕК Донецькобленерго»  -   постачання електричної   енергії.

12.Договір від 06.02.2018 № 12  ТОВ «Маріупольська п/ф» - опалення.

13.Договір від 07.02.2018 № 9 ПП «Ремі-сервіс»- доступ до програмного забезпечення «Меdoc».

14. Договір від 07.02.2018 № 25/1 відділ культури і туризму Волноваської РДА – відшкодування витрат за послуги електропостачання.

15.Договір від 07.02.2018 № 7 ТОВ «ЦСК «Україна» - послуги ЕЦП програмний комплекс FREEDOM.

16.Договір від 07.02.2018 № 8 ПП «Ремі-сервіс»-  надання інформаційних послуг для створення ЕЦП.

17.Договір від 07.02.2018 №  11 ФОП Кругліков О.Л.-  придбання картриджу 725,737.

18.Договір від 07.02.2018 №  10 ФОП Новікова Н.С. – журнали та картки для реєстрації документів.

19.Додаткова угода від 18.02.2018  до договору № 193 від 28.02.2013 ПАТ                 „ДТЕК Донецькобленерго»  -   постачання електричної   енергії.

20.Договір від 21.02.2018 № 517 ФОП Осипишин О. І. –послуги по розміщенню веб-сайту.

21.Договір від 23.02.2018 №  14 ФЛП «Гальченко В.М.»- придбання сміттєвого баку.

22.Договір від 27.02.2018 №  1 Волноваська ОДПІ- заява про приєднання до договору про визначення ел.документів від 30.11.2017 № 533001.

23.Додаткова угода від 01.03.2018  до договору № 193 від 28.02.2013 ПАТ                 „ДТЕК Донецькобленерго»  -   постачання електричної   енергії.

24.Договір від 02.03.2018 №  15 ФОП Кругліков О.Л.-  придбання картриджу.

25.Договір від 02.03.2018 № 14  ПП «Ремі-сервіс»- придбання  захищених носіїв особистих ключів.

26.Договір від 12.03.2018 № 171/2018 ФОП «Шишмаков»- надання послуг з реєстрації користувача програмного продукту,  «АІС «Місцеві бюджети рівня села, селища».

27.Договір від 13.03.2018 №  17 ФОП «Гальченко В.М.»- придбання бесідки- павільйону.

28.Договір від 13.03.2018 №  16 ФОП « Єрмоленко»- придбання доріжки.

29.Додаткова угода від 19.03.2018  до договору № 193 від 28.02.2013 ПАТ                 „ДТЕК Донецькобленерго»  -   постачання електричної   енергії.

30.Договір від 02.04.2018 № 18050401000076 Волноваський РВВДРФДП- послуги з виконання топографічної зйомки для розташування футбольного поля.

31.Договір від 02.04.2018 №  18 ФОП Кругліков О.Л.-  заправка картриджу.

32.Додаткова угода від 02.04.2018  до договору № 193 від 28.02.2013 ПАТ                 „ДТЕК Донецькобленерго»  -   постачання електричної   енергії.

Секретар сільської ради                                      Т.М.Ростягай

 

 

                                        

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

05.04.2018                                                                                      № VІІ/36-216

с.Степне

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки   у власність для будівництва

індивідуальних гаражів на території с.Степне Степнянської сільської ради

          Розглянувши заяву громадянки  Кейдун Наталії  Іванівни , реєстраційний номер облікової картки платника податків 2814405345, про  затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради у  с. Степне  Волноваського району Донецької області ,розроблену  ДП «Центр державного земельного кадастру», загальною площею 0,0040 га , кадастровий номер 1421587900:01:000:0160, та передачу її безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів , на підставі Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ- 1403153382018  від  02.03.2018 р.,    керуючись  статтями 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України,   Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради на території с.Степне   Волноваського району Донецької області ,  розроблену ДП «Центр державного земельного кадастру» , загальною площею 0,0040 га.

2.Передати безоплатно у власність Кейдун Наталії  Іванівні  земельну ділянку загальною площею 0,0040 га, кадастровий номер 1421587900:01:000:0160 для будівництва індивідуальних гаражів із земель житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради  у с.Степне Волноваського району Донецької області.

3.Кейдун Наталії  Іванівні провести державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку, вказану у пункті 2 цього рішення, та використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням нормативних  вимог та врахуванням меж ділянок  .

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища ( Щетина І.І.).

 

Сільський голова                                                      Н.В.Момот

 

                                              

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.04.2018                                                                                      № VІІ/37-218

с.Степне

Про виплату за вислугу років

   Розглянувши протокол засідання комісії з вирішення питань щодо обчислення стажу служби в органах місцевого самоврядування від  13.04.2018 року, згідно  постанови  Кабінету  Міністрів   України   від 9 березня  2006 № 268   « Про  упорядкування структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату   органів виконавчої  влади,  органів  прокуратури,  судів та інших органів» ( із змінами та доповненнями) , керуючись ст.21,22 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування ”, ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Проводити  сільському голові   Момот Наталії Василівні    виплату за  вислугу років в розмірі 30 % від посадового окладу з урахуванням   надбавки за ранг з 15.04.2018  року, як такій, що відпрацювала на займаній  посаді  20 років.

Сільський голова                                                 Н.В.Момот   

 

                                               

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.04.2018                                                                                      № VІІ/37-219

с.Степне

Про надання дозволу на розробку

детального плану території для

будівництва футбольного міні-поля зі штучним покриттям

 

     Згідно пункту 4,3 Порядку розроблення містобудівної документації, керуючись п.4  стат.24, п.4 ст.10,ст.19,ст.21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст..20.39 Земельного Кодексу України, ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування у Україні»,сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

1.Надати дозвіл виконкому Степнянської сільської ради на розробку детального плану території для  будівництва футбольного міні-поля зі штучним покриттям загальною площею 0,3794 га  за адресою: село Степне вул. Центральна 20 Волноваського району Донецької області.

2.Доручити виконкому Степнянської сільської ради визначити джерело фінансування для розробки детального плану території для

будівництва футбольного міні-поля зі штучним покриттям загальною площею 0,3794 га адресою: село Степне вул. Центральна 20 Волноваського району Донецької області.

3.Доручити заявнику укласти договір з суб’єктом господарювання, який має у своєму складі архітектора з кваліфікаційним сертифікатом по виконанню робіт - розроблення містобудівної документації.

4.Доручити  виконкому Степнянської сільської ради після розроблення детального плану території для будівництва футбольного міні –поля зі штучним покриттям загальною площею 0,3794 га  за адресою:с. Степне вул. Центральна 20 Волноваського району Донецької області, організувати проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища ( Щетина І.І.).

Сільський голова                                                      Н.В.Момот

 

 

 

                                              

                                                 У К Р А Ї Н А

С Т Е П Н Я Н С Ь К А   С І Л ЬС Ь К А      Р А Д А

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ  ДОНЕЦЬКОЇ      ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

20.04.2018                                                                                      № VІІ/37-220

с.Степне

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки   у власність для будівництва

індивідуальних гаражів на території с.Степне Степнянської сільської ради

              Розглянувши заяву громадянина Власенко Олександра Анатолійовича, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2794904952, про  затвердження проекту   землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель  комунальної власності житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради у  с. Степне  Волноваського району Донецької області ,розроблену  Д П «Центр державного земельного кадастру», загальною площею 0,0048 га , кадастровий номер 1421587900:01:000:0172, та передачу її безоплатно у власність для будівництва індивідуальних гаражів , на підставі Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ- 1403222312018  від  04.04.2018 р., керуючись  статтями 12,40,116,118,121,122 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про Державний земельний кадастр» та статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

 В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити проект  землеустрою щодо відведення земельної ділянки безоплатно  у власність для будівництва індивідуальних гаражів із земель комунальної власності житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради на території с.Степне   Волноваського району Донецької області ,  розроблену ДП «Центр державного земельного кадастру» , загальною площею 0,0048 га.

2.Передати безоплатно у власність Власенко Олександру Анатолійовичу земельну ділянку загальною площею 0,0048 га, кадастровий номер 1421587900:01:000:0172 для будівництва індивідуальних гаражів із земель  комунальної власності житлової та громадської забудови Степнянської сільської ради  у с.Степне Волноваського району Донецької області.

3.Власенко Олександру Анатолійовичу  провести державну реєстрацію речових прав на земельну ділянку, вказану у пункті 2 цього рішення, та використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з дотриманням нормативних  вимог та врахуванням меж ділянок  .

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та охорони навколишнього середовища ( Щетина І.І.).

 

Сільський голова                                                      Н.В.Момот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *