регуляторна діяльність -проекти рішень

Повідомлення про оприлюднення проектів рішень сільської ради  "Про встановлення  місцевих податків  на території сільської ради на 2019 рік", « Про встановлення ставок  та пільг із сплати земельного податку  на 2019 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради на 2019 рік» та аналізу їх регуляторного впливу

 

Відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 №308, зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 №1151, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, оприлюднюється проекти рішень Степнянської сільської ради "Про встановлення  місцевих податків  на території сільської ради на 2019 рік", « Про встановлення ставок  та пільг із сплати земельного податку  на 2019 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради на 2019 рік» в мережі Інтернет за адресою:  stepnyanska.rada.org.ua в розділі «Регуляторна діяльність» та на інформаційному стенді сільської ради з аналізом їх  регуляторного впливу.

Мета даних проектів  рішень є встановлення на території Степнянської  сільської ради порядку сплати таких податків , як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельний податок , транспортний податок та  єдиний податок відповідно до вимог Податкового кодексу України, що забезпечить соціальну справедливість та стабільні надходження до сільського бюджету від сплати встановлених податків.

Зауваження та пропозиції в письмовій формі приймаються виконавчим комітетом Степнянської сільської ради протягом місяця з дня оприлюднення проектів рішень за поштовою адресою:вул. Центральна, 21, с. Степне Волноваського району Донецької області та електронною адресою: stepnoe-rada@ukr.net.

Пропозиції (зауваження) подаються із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає, обґрунтування поданих пропозицій (зауважень).

 

Сільський голова                     Н.В.Момот

01.06.2018

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проектів рішень Степнянської  сільської  ради про встановлення місцевих податків  на території Степнянської  сільської  ради та затвердження  Положень про місцеві податки на 2019 рік

 

Назва регуляторного акта: «Про встановлення місцевих податків  на території Степнянської  сільської  ради та затвердження  Положень про місцеві податки на 2019 рік», « Про встановлення ставок  та пільг із сплати земельного податку  на 2019 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради на 2019 рік» 

 

Регуляторний орган: Степнянська  сільська рада.

 

1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається врегулювати

Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки , визначає об’єкти  оподаткування, платників податків , розмір ставок, пільги зі сплати окремих видів податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до сільського бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.

2. Цілі регулювання

Цілями регулювання є:

  • безумовне виконання норм чинного законодавства;
  • встановлення місцевих податків на території сільської ради ;
  • отримання додаткових коштів до сільського бюджету та направлення їх на втілення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

3.1 Залишення питання неврегульованим  означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програми соціально-економічного  розвитку, зменшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему.

3.2 Прийняття проектів нормативно-правового акту «Про встановлення місцевих податків  на території Степнянської  сільської  ради та затвердження  Положень про місцеві податки на 2019 рік» , « Про встановлення ставок  та пільг із сплати земельного податку  на 2019 рік», «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території сільської ради на 2019 рік» 

Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади  з іншої. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків  призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

За таких обставин, перевага  була  віддана  другому  способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи сільської  ради, її виконавчих органів, органів фіскальної служби.

4. Механізм реалізації мети

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільских рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів та пільг по місцевих податках і зборах.

Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідних рішень  Степнянської  сільської ради.

Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків  на території сільської   ради пропонується шляхом прийняття рішень  про встановлення місцевих податків  на 2019 рік.

5. Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акта

Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення будуть запроваджені на належному рівні і підлягатимуть обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків .

 Надходження  до місцевого бюджету  чітко  регулюються  Бюджетним  кодексом  України. Основними  джерелами  надходжень  є  земельний податок. Ставку земельного податку за земельні ділянки  можна  коригувати , диференціюючи розмір ставки податку .

У той  же час обраний спосіб досягнення встановлених цілей є раціональним :

         - оскільки забезпечує принципи  державної регуляторної політики ;

         - досягнення  цілей  державного  регулювання  ;

         - забезпечує реалізацію потреб у вирішення проблем місцевого значення;

        - встановлює порядок нарахування і сплати та розміри ставок земельного податку з населення, який надходить до місцевого бюджету .

- орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків застосовуватимуть нормативно-правові акти Степнянської  сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

6. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акта

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти сільської ради з питань оподаткування місцевими податками , відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до сільського бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- відсутність збільшення розмірів ставок єдиного податку.  

- встановлення пільг з  податку на нерухоме майно.

- ставки податку на земельні ділянки, які знаходяться під забудовою встановлені на рівні минулорічних.

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій.

Запровадження додаткових податків  відповідно до норм законодавства України.

Інтереси

держави

- Запровадження соціально справедливих місцевих податків ;

-    встановлення пільг зі сплати окремих податків для підприємств, установ організацій, що фінансуються з державного бюджету України.

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

відсутні

 

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта

Пропонується встановити строк дії регуляторного акту на 2019 рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акта вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності запропонованих проектів рішень сільської  ради є :

-збільшення надходжень до сільського бюджету з метою їх подальшого спрямування на соціально - економічний  розвиток територіальної громади та ремонт об’єктів соціальної сфери .

 -відповідність розмірів ставок земельного податку діючому законодавству, зокрема Закону України " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" , Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта у разі його ухвалення

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акта складає 1 рік.

Під час проведення відстеження результативності цього регуляторного акта будуть використовуватись офіційні статистичні дані щодо показників результативності регуляторного акта.

 

 Секретар сільської ради                        Т.М.Ростягай

 

 

 

У К Р А Ї Н А

СТЕПНЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

ПРОЕКТ     Р І Ш Е Н Н Я

 

         2018                                                                                   № VІІ/

с.Степне

Про встановлення ставок та пільг із сплати

земельного податку на  2019  рік

 

      Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” , сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Степнянської сільської ради  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Секретарю сільської ради (Ростягай Т.М.) оприлюднити  дане рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.

3.Рішення від 20.12.2017   № У11/32-192                                                                             «Про встановлення місцевих податків на території Степнянської сільської ради та затвердження Положень про місцеві податки» визнати таким, що втратило  чинність.

4.Рішення набирає чинності  з 01.01.2019 року.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань законності, регулювання земельних відносин, екології та навколишнього середовища (Щетина І.І.).

 

Сільський голова                                               Н.В.Момот

 

 

                                                                                                  Додаток 2

                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  рішення  сільської ради 

                                                                                                    р. № У11/

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на 2019 рік та вводяться в дію  з 01 січня  2019 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

 

 

Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1

Їнваліди першої і другої групи

0

2

Фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

0

3

Пенсіонери (за віком);

0

4

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"

0

5

 Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

0

6

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

0

7

Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

0

 

Секретар сільської ради                                  Т.М.Ростягай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист роз’яснення стосовно прийняття рішень органами місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік

03.03.2017

Державна регуляторна служба України на чисельні звернення органів місцевого самоврядування стосовно дотримання вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160 «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон № 1160) під час прийняття органами місцевого самоврядування рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2017 рік Державна регуляторна служба України інформує.

На виконання вимог пункту 4 розділу XIX Податкового кодексу України (ПКУ) щодо щорічного перегляду ставок деяких податків, визначених в абсолютних значеннях, створення умов для збільшення надходжень до бюджету та забезпечення збалансованості бюджету 2017 року, адаптації до норм Європейського законодавства, було прийнято Закони України від 20.12.2016 № 1791 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (далі – Закон № 1791).

Законом №1791 змінено граничні розміри місцевих податків і зборів, зокрема:

  • ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
  • збору за місця для паркування транспортних засобів;
  • ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження);
  • ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено;
  • орендної плати за земельну ділянку (державної та комунальної власності);
  • ставки єдиного податку для платників першої та четвертої групи.

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону №1791 установлено, що в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання цього Закону, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону № 1160 (частина 4 розділу II Прикінцеві та перехідні положення Закону № 1791).

Аналогічні норми зазначені і в регламентуючій частині ПКУ.

Дозвіл не застосовувати вимоги Закону № 1160 по відношенню до актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, які прийняті на виконання вимог частини 4 розділу II Закону № 1791поширюється виключно на рішення органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 рік.

Таким чином, органи місцевого самоврядування, в межах визначених законодавством, мають привести свої рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2017 у відповідність до ПКУ із врахуванням вимог Закону № 1791.

Разом з тим, рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2018 мають бути прийняті органами місцевого самоврядування до 15 липня 2017 року в рамках виконання вимог статей 4 і 12 Податкового кодексу України, і матимуть ознаки регуляторних актів та потребуватимуть реалізації процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Логін: *

Пароль: *